Idrett

“Idrett er blitt en del av hverdagen for mange mennesker, i alle aldersgrupper – fra mosjonister til 24 timers utøveren.”

Osteopati kan være med å bidra til økt prestasjon, grunnet osteopatens palpatoriske ferdigheter, (fingernemhet om du vil) i å søke etter, finne og behandle dysfunksjoner, restriksjoner og ubalanse i ledd og i muskler.

I idrett oppstår skader ofte grunnet langvarig eller akutt overbelastning, særlig hos tenåringer ( i hvert fall i min praksis). Bakgrunnen for at denne gruppen er spesielt utsatt kan nok ofte forklares ved vekst, utvikling og store krav til prestasjon og treningsmengde. Heldigvis har ungdommer stort potensiale for tilheling dersom de ellers er friske. Gode råd/ informasjon, opptrening, kostholdsveiledning og osteopatisk undersøkelse og behandling kan være en mulig vei tilbake til fullverdig deltagelse i idretten igjen. Alt dette kan du få ved osteopathy.no.