Hva er Osteopati?

Osteopati er en manuell behandlingsform innen komplementærmedisin. Osteopati er en egen profesjon. Osteopaten er en primærhelsearbeider og man kan derfor ikke få rekvisisjon fra legen for å komme til osteopat. Du må selv ta direkte kontakt med Yngvar Glosimot.

Osteopati bygger på naturvitenskaplige fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og nevrologi. Utfra sykehistorie, funn og sikkerhetstester vil osteopaten avgjøre om pasienten kan behandles eller om behandling er kontraindisert. Osteopatens viktigste oppgave er å ivareta pasientens sikkerhet.

Dersom osteopaten finner grunner til ikke å behandle deg, vil du bli bedt om å kontakte lege eller annet aktuelt helsepersonell. Osteopaten samarbeider, der det er naturlig, med annet helsepersonell.

Etter innledende sykehistorieopptak og tester, gjør behandleren sin osteopatiske undersøkelse som leder frem til en funksjonell diagnose. Dette kan ikke sammenliknes med en klinisk diagnose som stilles av lege. Utfra funksjonsdiagnosen utarbeider osteopaten ett behandlingsopplegg som er individuelt tilpasset.

Osteopaten behandler somatiske dysfunksjoner i muskelskjelettapparatet og i kroppens bindevevsnettverk. Ytterligere informasjon om behandling kan man finne under “Hvem kan få Osteopatisk Behandling?” Og “Osteopatiske prinsipper og filosofi”.