Hvem kan få osteopatisk behandling?

“Osteopaten tar hensyn til at alle er forskjellige, og ser individet – og ved hjelp av skånsomme teknikker tilpasset den enkelte, vil behandleren jobbe med kroppen – for å skape optimale forhold – som hjelper kroppen til å heles.”

Her kan du finne informasjon om osteopatisk behandling direkte rettet mot spesifikke pasientgrupper.

Alle gruppene kan motta osteopatisk undersøkelse og evt behandling, avhengig av om Osteopaten mener at Osteopati er den riktige behandlingsmetoden for pasienten.